• Leestijd 1 - 2 minuten

Update over the Netherlands Commercial Court

CHW-0138.jpg
Nederland streeft ernaar een aantrekkelijke locatie te zijn voor internationale bedrijven om zich te vestigen en om zaken te doen. Om dat doel te bereiken biedt Nederland onder meer een gunstig belastingklimaat met relatief lage tarieven voor vennootschapsbelasting, belastingverdragen met zeer veel landen om dubbele belasting te voorkomen, de deelnemingsvrijstelling, rulings vooraf, innovatiebox en natuurlijk ook een hoog opgeleide beroepsbevolking die goed Engels spreekt. Naast deze pluspunten wordt Nederland nu ook aantrekkelijker gemaakt als locatie om geschillen te beslechten door de oprichting van een internationale handelsrechtbank: The Netherlands Commercial Court.

The Netherlands Commercial Court is een internationale handelskamer van de Rechtbank Amsterdam en het Gerechtshof Amsterdam die recht gaat spreken in internationale handelsgeschillen. Partijen kunnen daar procederen in het Engels en de rechters en raadsheren zijn geselecteerd op hun specifieke kennis van en ervaring met internationale geschillen en op hun beheersing van de Engelse taal. Verder zullen partijen procederen volgens de regels van het Nederlandse procesrecht en zal in de procedures en in de zittingszalen gebruik worden gemaakt van moderne digitale faciliteiten. De verwachting is dat de Netherlands Commercial Court in de loop van 2018 van start zal gaan. 

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72