• Leestijd 1 - 2 minuten

We gaan weer cocktails mixen: terug naar de situatie van voor de WWZ!

Bureau met pen-0264.jpg

De roep om een versoepeling van het ontslagrecht wordt steeds luider. De beloofde versoepeling is met de invoering van de WWZ (in juli 2015 alweer) uitgebleven. Sterker nog: het systeem wordt als meer rigide ervaren dan voor de invoering. 

Sinds de komst van de WWZ moet de werkgever zich voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst baseren op één van de 'redelijke gronden' zoals die zijn opgenomen in de wet. Het betreft hier een limitatieve opsomming. De rechter moet nu toetsen of er sprake is van een 'voldragen ontslaggrond'. Hierbij mag hij niet verschillende gronden bij elkaar voegen om tot een redelijke grond te komen. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat veel ontbindingsverzoeken worden afgewezen en werkgevers dus erg terughoudend zijn de gang naar de kantonrechter te maken.

Als het aan het kabinet Rutte III ligt wordt het allemaal weer wat soepeler. De rechter krijgt weer de mogelijkheid om een afweging te maken op basis van een cumulatie van ontslaggronden. Zo kunnen dan bijvoorbeeld de ontslaggronden 'disfunctioneren' en 'verstoorde arbeidsverhouding' gezamenlijk voldoende grond voor ontbinding opleveren zonder dat deze gronden afzonderlijk als 'voldragen' kunnen worden gekwalificeerd. Kortom: de rechter krijgt weer de mogelijkheid naar het hele plaatje te kijken. Voor deze versoepeling kan de rechter, naast de transitievergoeding en een eventuele billijkheidsvergoeding, een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding. 

Hiermee zou de beoogde versoepeling van het ontslagrecht kunnen worden bereikt. Feitelijk betekent dit echter dat met de plannen van Rutte III de contouren van het oude artikel 7:685 BW weer in zicht komen. Dat voelt een beetje als terug bij af. De voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht zal de mobiliteit op de arbeidsmarkt naar mijn mening zeker ten goede komen. In die zin toch weer een stap voorwaarts. 

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben, neemt u dan vrijblijvend contact op met Bart Duijs via 06 – 306 21 467 / 030 – 234 72 66 of b.duijs@bs-advocaten.nl.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72