• Leestijd 1 - 2 minuten

Update 2 over the Netherlands Commercial Court

CHW-0225.jpg

De Tweede Kamer heeft op 8 maart 2018 ingestemd met het wetsvoorstel dat Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Dit is een volgende stap naar de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Voor meer informatie over de NCC zie de blog van 24 januari 2018.

Volgens het wetsvoorstel wordt het mogelijk om in het Engels te procederen en om Engelstalige uitspraken te verkrijgen. Voorwaarden hiervoor zijn de volgende. De mogelijkheid is uitgesloten voor de volgende gevallen:
Let op: voor partijen die willen procederen bij de NCC geldt een fors verhoogd griffierecht. Voor een bodemprocedure geldt een griffierecht van € 15.000,-. Voor een kort geding € 7.500,-.

Voor de NCC kan worden ingesteld, moet eerst nog de Eerste Kamer zich uitlaten over het wetsvoorstel. De verwachting is dat de NCC in de loop van 2018 van start gaat.

  1. Partijen hebben afgesproken dat zij in het Engels kunnen procederen.
  2. De afspraak tussen partijen wordt bewezen door een geschrift. Een mondelinge afspraak is dus niet mogelijk.
  3. De afspraak is uitdrukkelijk gemaakt. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel valt hier niet onder:
    "Een overeenkomst waarbij de keuze voor de NCC in de algemene voorwaarden van een van de partijen is opgenomen en waarbij de algemene voorwaarden door de andere partij stilzwijgend zijn aanvaard.”

  4. Geschillen voor de kantonrechter in Amsterdam. Kort gezegd zijn dat zaken die gaan over arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en vorderingen met een waarde tot € 25.000,-.
  5. Zaken die niet ter vrije bepaling van partijen staan. Zaken van vermogensrechtelijke aard, zoals handelsgeschillen, zijn, in de regel, zaken die wel ter vrije bepaling van partijen staan.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72