• Leestijd 3 - 4 minuten

Acties voor nieuwe wetgeving zzp’ers!

Handen op toetsenbord-0267.jpg

In juni 2018 hebben minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer laten weten een stap verder te zijn met de opvolger van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) en ook de vervolgacties aangekondigd. 

Hoe zat het ook alweer? 

In het regeerakkoord waren voorstellen gedaan voor de opvolger van deze wet, om zekerheid te bieden en duidelijkheid te scheppen.

Nieuwe wetgeving blijkt immers noodzakelijk om: 

  • mensen die bewust kiezen voor zelfstandig ondernemerschap daarvoor de ruimte te geven;
  • schijnzelfstandigen tegen te gaan en mensen die in een kwetsbare positie zitten te beschermen;
  • oneerlijke concurrentie tegen te gaan en op te treden tegen bedrijven die zzp-constructies gebruiken om zo de loonkosten te drukken. 

In het regeerakkoord was het voorstel gedaan om uit te gaan van een dienstverband indien een opdrachtnemer werkt tegen een laag tarief en voor langere duur bij een opdrachtgever werk doet, dan wel werk doet dat past binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten van die opdrachtgever. Als indicatie voor het tarief werd 125% van het wettelijk minimumloon of de laagste cao-schalen genoemd. 

Voor de ‘bovenkant’ van de markt zou juist een opt-out voor de loonheffingen mogelijk moeten zijn: er moet niet van een dienstverband worden uitgegaan indien een opdrachtnemer werkt tegen een hoog tarief en voor kortere duur bij een opdrachtgever werkt, dan wel werk doet dat niet valt onder de reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. 

Voor de middengroep zou een opdrachtgeversverklaring door opdrachtgevers moeten kunnen worden verkregen via een webmodule, die dan vooraf zekerheid aan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zou moeten geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. In het geval van schijnzelfstandigheid zal handhaving wel mogelijk blijven. 

Aangekondigde vervolgacties:

  • Het kabinet doet eerst onderzoek naar de tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zzp’ers en hun opdrachten. Op die manier kunnen de groepen worden afgebakend die onder de arbeidsovereenkomst bij laag tarief en de opt-out vallen. Ook worden de effecten van zo’n afbakening op de arbeidsmarkt in kaart gebracht; 
  • Het kabinet gaat in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven;
  • Meer duidelijkheid zal worden geboden wanneer sprake is van wel of geen dienstbetrekking of sprake is van gezag. Dit zal waarschijnlijk al per 1 januari 2019 gebeuren, omdat hiervoor geen wetswijziging nodig is;
  • Op 3 september 2018 vindt er een vervolg plaats op de kick-off bijeenkomst met veldpartijen dat in januari 2018 plaats vond en het kabinet zal dan overleg plegen met wetenschappers en veldpartijen over de uitwerking van de aangekondigde maatregelen;
  • Omdat de arbeidsmarkt zich blijft ontwikkelen, zal een onafhankelijke commissie worden ingesteld die onderzoek zal doen naar fundamentele vragen over de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, om voorbereid te zijn op de toekomst. 

Voor nu geldt: 

  • De handhaving blijft opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van “kwaadwillenden”; 
  • Het toezicht is met ingang van 1 juli 2018 aangescherpt: de handhaving is dan niet meer beperkt tot de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar wordt uitgebreid naar álle kwaadwillenden. De Belastingdienst is deze maand begonnen met het bezoeken van minimaal honderd geselecteerde opdrachtgevers binnen diverse branches en sectoren voor dit verscherpte toezicht. Gesproken zal worden over hun werkwijze met hun opdrachtnemers en bij een vermoeden van een (fictieve) dienstbetrekking en kwaadwillendheid zal een nader onderzoek worden ingesteld. 

In het najaar zal het kabinet de Tweede Kamer verder informeren over de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. Ik zal u op de hoogte houden. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp en of uw werkwijze met zzp’ers goed is geregeld? Neem dan contact met mij op via 06-104 372 88.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72