• Leestijd 3 - 4 minuten

Leegstaand pand of wijziging gebruik? Vergeet niet te melden bij verzekeraar!

Blog Eline leegstaand pand

Bij de aankoop van een pand sluit je een opstalverzekering af. Dat is mooi geregeld. Daar hoef je voorlopig niet meer aan te denken tot het moment waarvan je hoopt dat het nooit zal komen: het moment waarop brand uitbreekt of een grote lekkage het pand verandert in een zwembad. En dan blijkt de verzekeraar niet uit te keren. Je pand stond namelijk leeg en dat heb je niet gemeld. Of je verhuurt het pand inmiddels aan een andere huurder die een ander bedrijf exploiteert. Het kan ook gaan om je woning, waar je inmiddels een bedrijf aan huis hebt. Of een recreatiewoning die je sinds kort permanent verhuurt aan arbeidsmigranten.

Als je vergeet zo’n wijziging te melden, mag de verzekeraar dan zomaar weigeren uit te keren?

Meldplicht bij risicowijziging

In veel polisvoorwaarden is een meldplicht voor risicowijzigingen opgenomen, een zogenaamde risicowijzigingsclausule. Deze meldplicht houdt in dat als het pand zelf of het gebruik ervan wijzigt, de eigenaar dit moet melden bij de verzekeraar. De wijziging kan namelijk het risico op schade (bijvoorbeeld door storm of brand) vergroten. De verzekeraar moet dan de mogelijkheid krijgen om opnieuw te beoordelen of zij het pand tegen dezelfde voorwaarden en premie wil verzekeren.

Hoe de risicowijzigingsclausule precies luidt, wisselt per polis. Daarbij wordt meestal in het midden gelaten of sprake is van een risicoverzwaring of niet. Dat oordeel laten verzekeraars liever niet aan de verzekerde over. De volgende wijzigingen moeten over het algemeen gemeld worden:

  • Wijziging van de bouwaard of dakbedekking. De verbouwing van een pand moet dus vaak gemeld worden. Bovendien geldt tijdens een verbouwing vaak een beperkte dekking.
  • Leegstand of buiten gebruik zijn van het pand. Staat het pand volledig leeg of wordt het voor een bepaalde periode niet gebruikt? Dan moet de verzekeraar daarvan op de hoogte worden gebracht.
  • Wijziging bestemming en gebruik. Bij het afsluiten van de verzekering geef je aan met welk doel het pand gebruikt zal worden. Bijvoorbeeld als bedrijfspand voor een bepaald type bedrijf, als kantoorpand, woonhuis of recreatiewoning. Deze bestemming wordt vermeld op het polisblad. Wordt een ander bedrijf in het pand gevestigd, transformeer je het kantoorpand tot woningen, begin je een bedrijf aan huis of laat je je recreatiewoning permanent bewonen? Dan wijzigt de bestemming en het gebruik van het pand. Dit moet je melden.
  • Kraken. Is je pand gekraakt? Dan moet je dit doorgeven aan de verzekeraar.
  • Nieuwe huurder. Verhuur je het pand aan een andere huurder? Dan moet je dit soms ook melden.

Of een wijziging gemeld moet worden hangt af van de bewoordingen van de clausule en de omstandigheden van het geval. Het is daarom altijd verstandig je assurantietussenpersoon de gewijzigde situatie voor te leggen.

Gevolgen schending meldplicht

Meld je de wijziging niet, dan loop je het risico dat het recht op uitkering in geval van schade vervalt. Bij de vraag of de verzekeraar tot uitkering over moet gaan, moet de volgende hypothetische vraag beantwoord worden: Had de verzekeraar (als redelijk handelend verzekeraar) de verzekeringsovereenkomst (onder dezelfde voorwaarden) voortgezet, wanneer zij van de risicowijziging wel in kennis was gesteld? Daarbij kan van belang zijn wat andere verzekeraars zouden hebben geoordeeld bij kennis van de risicowijziging. Ook is het acceptatiebeleid van de betreffende verzekeraar relevant. Had de verzekeraar de verzekering op basis van haar eigen beleid onder dezelfde voorwaarden voortgezet, indien zij van de omstandigheid op de hoogte was geweest? Dan is het nu niet redelijk om dekking te weigeren.

Conclusie

Het is vaak een kleine moeite om een wijziging te melden, maar de gevolgen van niet melden kunnen enorm zijn. Is het recht op uitkering vervallen, omdat het risico door de wijziging dusdanig is vergroot dat de verzekeraar de verzekering niet zou hebben voortgezet onder dezelfde voorwaarden? Dan draag je de schade zelf. Vergeet wijzigingen dus niet te melden!

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72