Food & Agri

Of u nu een bedrijf in de food- en agrosector runt, met natuurontwikkeling te maken heeft, of bijvoorbeeld een landgoed beheert; uw belangen kruisen de andere belangen in het buitengebied nu eenmaal regelmatig. Ook recreatie, cultuurhistorie en waterbeheer eisen hun ruimte op. En met de vele regels wordt ondernemen, beheren en ontwikkelen er niet makkelijker door.

Goed thuis in buiten-stedelijk gebied

Wij durven wel te stellen dat we het enige kantoor uit een grote stad zijn dat zo goed thuis is in het buiten-stedelijk gebied. Voor alle juridische kwesties waar ondernemers in de food & agribranche mee te maken krijgen, hebben we specialisten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • fusies, overnames en (keten)samenwerkingen
  • herstructurering
  • (internationale) contractvorming
  • ruimtelijke ordening
  • milieurecht
  • pacht en erfpacht
  • agrarische productierechten
  • onteigening
  • omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
  • het natuurbeschermingsrecht

Samen met ons netwerk

Ook over de fiscale kant van ondernemen in het buiten-stedelijk gebied, of over planontwerp, ecologische toetsen en subsidieaanvragen kunnen we goed adviseren. In dat geval werken we met een netwerk van externe deskundigen. De food- en agrosector beperkt zich niet tot onze landsgrenzen: wij bieden ook direct internationale juridische ondersteuning, mede dankzij ons internationale netwerk Multilaw. Multilaw.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72