Ondernemingsrecht

U leeft voor uw zaak. Of u nu net een startup bent begonnen, of hard werkt aan een overname- of uitbreidingsplan. U bent bevlogen en wilt het beste. Ondernemen is uw vak. Het ondernemingsrecht is een vak apart. 

De advocaten zijn de partner van ondernemers en bedrijfsjuristen. Ze sparren dagelijks met ondernemers, begrijpen wat ze doen en komen graag over de vloer bij hun cliënten. Ambitieus als ze zijn, weten onze ondernemingsrechtadvocaten alles van de juridische kant van ondernemerschap. 

Bij begin en tijdens groei van een onderneming

Onze advocaten staan regelmatig aan de wieg van een onderneming, als ze een start-up aan de eerste contracten helpen en een goede ondernemingsstructuur ontwerpen. Verder begeleiden zij de verdere groei van de onderneming en adviseren zij bij een mogelijke overname of fusie.

Goed advies en goede afspraken zijn essentieel

Onze advocaten hebben het juiste woord en een scherpe pen als wapen. Waar de een graag een goed adviesgesprek voert, schrijft de ander met passie een goed contract. Juridisch zorgvuldig en bij voorkeur zo duidelijk en kort mogelijk. Hoe goed u uw zakenpartners ook vertrouwt, een goed contract is essentieel in het zakelijk verkeer.

Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht

Advies bij inrichting van ondernemingsstructuren (besloten vennootschap, VOF, maatschap, stichtingen- en verenigingenrecht en coöperaties), corporate housekeeping, corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid; fusies en overnames, joint ventures, due dilligence onderzoeken; jaarrekeningenrecht; bevoegdheden en geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders; oprichting en liquidatie van vennootschappen.

Commerciële contracten

Het opstellen en beoordelen van (onder meer) koop- / verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en franchiseovereenkomsten.

Verantwoordelijkheden van bestuurders

Advies over de rechten en plichten van bestuurders en het vermijden van bestuurdersaansprakelijkheid. 

Incassopraktijk voor ondernemers

In onze incassopraktijk innen wij openstaande vorderingen voor cliënten en adviseren we over het stroomlijnen van uw contracten, algemene voorwaarden en debiteurenbeleid.

Privacy

Niets doen is geen optie, als het gaat om privacy. Geen ondernemer ontkomt er aan iets te doen met de veranderingen in de privacywetgeving. Elke ondernemer die persoonsgegevens bewaart of bewerkt krijgt er mee te maken. De privacy-advocaten van Bosselaar Strengers volgen de privacywetgeving op de voet en zijn goed ingevoerd in de praktische toepassing van die regels. Wij denken met ondernemers mee hoe ze op een zo eenvoudig mogelijke manier kunnen voldoen aan privacywetgeving. 

Arbeidsrecht

In arbeidsrelaties gaat helaas nogal eens iets mis, onze advocaten zien dagelijks de gevolgen. En toch zijn het heel optimistische advocaten, omdat ze ook weten hoe je arbeidsrechtelijke conflicten kunt oplossen. Of voorkomen.

Duidelijkheid vooraf over de regels binnen een onderneming of organisatie voorkomt veel gedoe achteraf. Het lijkt een open deur, maar onze advocaten arbeidsrecht zien heel vaak dat de basis niet klopt. Er zijn geen duidelijke afspraken vastgelegd, grenzen zijn vaak onvoldoende afgebakend en werknemers weten niet goed waar ze aan toe zijn.

Heldere afspraken als basis

De ideale werknemer gedraagt zich op een manier die past bij het belang van de organisatie. Hij weet dat een hygiëne-protocol of geheimhoudingsplicht essentieel is voor het bedrijf. En beseft dat het niet naleven er van gevolgen heeft. De ideale werkgever? Die heeft, met onze hulp, de belangen van het bedrijf in heldere richtlijnen vastgelegd en gedeeld met het personeel. De arbeidsrechtadvocaten van Bosselaar Strengers adviseren over het aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Ze weten hoe een cao werkt, wat je er mee kunt (en wat vooral niet), stellen regelmatig een sociaal plan op en adviseren (steeds vaker) over de manier waarop organisaties privacy tot onderdeel moeten maken van hun personeelsbeleid. 


Ondernemingen en bestuurders

Het grootste deel van hun tijd werkt onze sectie Arbeidsrecht voor grote en middelgrote ondernemingen in de zakelijke sector en voor non-profit organisaties. Ook leden van de raad van bestuur, ondernemingsraden en particulieren kunnen altijd terecht bij onze advocaten. Met onze ervaring komen we snel tot de kern van de zaak. 

Reorganisatieplannen, of een arbeidsconflict?

Onze advocaten Arbeidsrecht zijn goed bereikbaar en toegankelijk.

Kortom, voortvarend aan het ondernemen, maar juridisch nog vragen?

U hoeft als ondernemer niet overal verstand van te hebben, het ondernemingsrecht en arbeidsrecht is een vak apart. Ons vak! Neem snel contact op voor een goed advies.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72