NL | EN
NL | EN

Barbara Goossens

Salaried partner, Advocaat

Phone +31610437288

Ik zeg eerlijk waar het op staat

Als arbeidsrecht advocaat adviseer en procedeer ik in het bijzonder voor werkgevers in arbeidsrechtelijke geschillen. De focus ligt daarbij op het individueel ontslagrecht.

Veel aandacht gaat ook uit naar juist de advisering in het voortraject, waaronder beleidsvorming, om zo eventuele procedures te voorkomen. Ik zeg eerlijk waar het op staat: waar zitten de zwakke plekken en hoe kunnen en gaan we die oplossen? Strategisch inzicht is daarbij cruciaal, naast een goed oog voor detail. Mijn aanpak is pragmatisch, nuchter en resultaatgericht. 

Daarnaast adviseer ik cliënten over de inrichting van hun organisaties op het gebied van het privacyrecht, hun privacybeleid en de toepassing van de op 25 mei 2018 in werking getreden General Data Protection Regulation (GDPR) (het opstellen van privacyreglementen, verwerkersovereenkomsten, protocollen, meldplicht datalekken, training privacy awareness werknemers).