Carrière

2008 Advocaat-partner bij Bosselaar & Strengers Advocaten
2001 Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs Advocaten
1998 Adviseur-jurist bij Van Westreenen Adviseurs
1997 Beleidsmedewerker Juridische Zaken en juridisch medewerker Bouwen Wonen & Milieu, gemeente Putten    


Opleidingen 

2005 VBR-A/IBR privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk bouwrecht
1996 Nederlands Recht Universiteit Utrecht

Lid van

 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Vereniging voor Agrarisch Recht
 • Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten
 • Utrechtse Bouw Sociëteit


Recente zaken

 • adviseren en procederen ten behoeve van de ontwikkeling van een windmolenpark
 • onderhandelen en adviseren met betrekking tot overeenkomst publiek-private samenwerking inzake herontwikkeling/functieverandering agrarisch erf in de provincie Utrecht
 • adviseren en procederen inzake bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningen in verband met herontwikkeling recreatieterrein in de provincie Gelderland
 • adviseren en procederen ten behoeve van uitbreiding melkrundveehouderij in de provincie Utrecht
 • advisering diverse zorginstellingen bij gebieds- en projectontwikkeling voor nieuwe woon-zorgconcepten in de provincies Utrecht en Noord-Holland
 • adviseren en contracteren voor ROC Midden Nederland over strategisch huisvestingsplan en herontwikkelingen en renovaties in de gemeenten Amersfoort en Utrecht
 • adviseren en procederen over een binnenstedelijke herontwikkeling in de gemeente Breda
 • procederen en onderhandelen met betrekking tot onteigening winkelpanden in de provincie Noord-Holland
 • adviseren aannemer in het kader van het sluiten van een bouwteamovereenkomst
 • adviseren en onderhandelen voor een consultants-/onderwijsorganisatie over bouwgeschillen in bouwteamverband
 • adviseren en procederen met betrekking tot de onteigening van de Hedwigepolder
 • advisering GGZ Oost Brabant bij de herontwikkeling van Landgoed Coudewater
 • adviseren en procederen voor landelijke supermarktketen bij herontwikkeling van winkelcentrum en nieuwvestiging winkel
 • onderhandelen en adviseren over wijziging, beëindiging en sluiten diverse pachtovereenkomsten
 • adviseren en procederen over wijziging bestemmingsplan ten behoeve van herontwikkeling landgoed en realisatie nieuwe economische dragers
 • advisering Tweede Kamer over fosfaatrechten en mestwetgeving
 • adviseren en contracteren met betrekking tot publiek-private afspraken over bodem- en grondwaterverontreiniging ten behoeve van de herontwikkeling van een voormalig fabrieksterrein
 • onderhandelen en procederen ten behoeve van een gebiedsontwikkeling in de gemeente Ede
 • advisering/analysering/evaluatie van het proces en de procedures ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) inzake vergunningverlening Fyra


Publicaties

 • 'Project- en gebiedsontwikkeling: naar een andere aanbesteding van de fysieke leefomgeving' - MagnaCM, 2017-55
 • ‘Duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen; enkele bestuursrechtelijke instrumenten beoordeeld’ – Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nummer 4, december 2010

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72