Carrière 

2008 Advocaat-partner bij Bosselaar & Strengers Advocaten
1996 Advocaat-partner bij Kniestedt Jacobs & Duijs Advocaten
1994 Advocaat bij Agterberg & Van Dijk Advocaten
1993 Jurist bij de gemeente Assen


Opleidingen

1998 Specialisatie opleiding Huurrecht (VHA)
1992 Nederlands Recht Universiteit Groningen


Lid van

 • Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA)
 • Rotaryclub Soest Baarn


Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Reconnect
 • 2005 - 2017 Redactielid van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB)
 • Auteur en (van 2001 - 2012 redactielid)  van de Nieuwsbrief Huurrecht van Euroforum


Recente zaken 

 • Procedure met betrekking tot een huuropzegging winkelpand inzake dringend eigen gebruik in Amsterdam.
 • Advisering met betrekking tot een grootschalige herontwikkeling van een gedateerd winkelcentrum in het Noorden van het land op het gebied van huur, bestemmingsplanwijzigingen en juridische begeleiding van de ontwikkelaar in dat gehele traject, waarbij de gehele renovatie uiteindelijk in goed overleg met huurders is gerealiseerd.      
 • Advisering en procesvoering voor een huurder van een grote winkelruimte (mall) waarbij een substantiële huurprijsverlaging in de onderhandelingen is gerealiseerd.
 • Diverse procedures voor de eigenaresse van een winkelcentrum waarbij diverse huurders zijn aangesproken op nakoming van hun exploitatieverplichtingen.
 • Advisering en procesvoering voor een huurder/exploitatiemaatschappij en het voeren van verweer tegen een door de eigenaar gevorderde aanzienlijke huurprijsverhoging betreffende een tankstation (ex art. 7: 303 BW). 
 • Diverse procedures voor een huurder/exploitatiemaatschappij tegen oliemaatschappijen in verband met de overdracht van huurrechten en daaruit voortvloeiende rechtsgeschillen. 
 • Advisering en onderhandelingen van een koper van een woning, waarbij een procedure is voorkomen en na onderhandelingen met alle betrokken partijen (verkoper, makelaar en financier) de levering alsnog heeft plaatsgevonden onder kwijtschelding van verbeurde boetes.       
 • Advisering eindbelegger op het gebied van het huurrecht bij gebieds- en projectontwikkeling van nieuwe woon-zorgconcepten in de provincies Gelderland en Utrecht.
 • Advisering en procesvoering voor verkopers en een landelijke keten in diverse asbestzaken, zowel bij koop als verhuur van winkel- en distributieruimten,  waarbij in geschil was voor wiens rekening de saneringskosten en (bedrijfs)schade uiteindelijk zouden komen. 


Publicaties 

 • Bepalingen in het huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen? mr. J.P.H. Jacobs en E.H. Schelhaas, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 3 , 2017   
 • Annotatie onder het arrest van het Hof Den Haag 19 juli 2016, ECLI: NL:GDHA:2016:1995 (Interdact/Watson), mr. J.P.H. Jacobs, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2016/21     
 • Huurprijsaanpassing tankstations anno 2016: de stand van zaken, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. Nr. 2,  2016
 • De dunne scheidslijn tussen de gebouwde en onbebouwde onroerende zaak in het huurrecht, mr. J.P.H. Jacobs en mr. M. Cohen, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 3, 2014
 • Mede-auteur 'Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte', Serie voor de rechtspraktijk nr. 5, november 2013
 • Kroniek Huurprijsaanpassing, mr. M. Cohen en mr. J.P.H. Jacobs, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 3, 2012.

Contact

Kaart

Bosselaar Strengers Legal Partners

Euclideslaan 111, 3584 BR Utrecht

Tel
+31 302 34 72 34
E-mail
office@bosselaar.nl
Fax
+31 30 234 72 72