NL | EN
NL | EN
11

Rob van Warmerdam

Associated partner, Advocaat

Phone +31654690820

Voor de beste juridische bijstand is een goed begrip van de technische kant van de zaak vaak onontbeerlijk

Mijn specialisme is sinds 1995 het recht rondom bouwen, ontwerpen, fabriceren, verkopen en samenwerken.

Actuele dossiers:

  • begeleiding van een Engelse aannemer die, vanwege de Brexit, een kantoorverhuizing naar Nederland regelde voor een Amerikaanse opdrachtgever en daarbij een Belgische onderaannemer inschakelde;
  • de verkoop en bouw in China van een installatie voor koeling en luchtbehandeling aan een Hongkongse agri-ondernemer;
  • begeleiding van de bouw van een laboratorium van € 100 mio, waarbij de post onvoorzien opliep tot €50 mio;
  • voeren procedure voor een aannemer tegen diens onderaannemer in het kader van de bouw van het stadion van PEC Zwolle;
  • voeren procedure voor een aannemer tegen diens opdrachtgever in verband met meerwerk als gevolg van fundamentele wijziging van bouwuitgangspunten.. 


Wat mij kenmerkt? Ik wil u en uw bedrijf kennen, uw vraag volledig doorgronden en u met oprechte aandacht ondersteunen. Daarvoor is het essentieel om te weten wat er fout ging, maar ik wil ook de achtergrond kennen. Ik schep duidelijkheid, ook als ik het anders zie dan u. Goede afstemming en samenwerking zijn vanzelfsprekend. 

Ik ben geïnteresseerd in iedereen die een tastbaar product maakt of een knap werk tot stand brengt, zelfstandig of met de hulp van een ander, en daar trots op is. Ik ben geïnteresseerd in wat u maakt. Geef mij de technische tekeningen, rapporten en berekeningen maar. Een goed begrip van de technische aspecten is vaak beslissend in een procedure. 

Ik weet wat er voor u op het spel staat. U mag van mij verwachten dat ik met alle belangen rekening houd, ook met zaken waar u zelf misschien nog niet aan had gedacht.