NL | EN
NL | EN

Gerben Bosma

Partner, Advocaat

Phone +31642920890

Weten hoe het zit, maar vooral weten hoe het werkt

Dat een advocaat goed weet hoe het recht in elkaar zit, vind ik vanzelfsprekend. Maar de toegevoegde waarde van mijn advies en rechtsbijstand zit er wat mij betreft in, dat ik weet hoe het recht wérkt. Hoe het werkt bij jou, bij jouw organisatie of bedrijf en in de sector waarin jij je beweegt. Dat ik het recht zo interpreteer en inzet, dat jouw belangen optimaal worden beschermd en gediend. En dat jij jouw doelen bereikt, op het juiste moment, zo effectief mogelijk, op een manier die bij jou past.

Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu), het bouwrecht, het aanbestedingsrecht en het agrarisch recht. In het bijzonder houd ik mij bezig met project- en gebiedsontwikkelingen en publiek-private samenwerkingen. Mijn cliënten opereren zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied. Naast ontwikkelaars zijn dat vooral aannemers, beleggers, beheerders, agrariërs en landgoedeigenaren.

Daarnaast houd ik mij bezig met het bijzondere gebied van het kerkrecht. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid op kerk en samenleving sta ik kerkelijke organisaties en geloofsgemeenschappen bij in kwesties rondom bijvoorbeeld interne kerkelijke regelgeving en besluitvorming, in conflicten tussen predikanten en gemeenten of bij het beheer van kerkelijk vastgoed.

Het inspireert mij en daagt mij uit hoe jij jouw werk doet en hoe jij zelf zaken aanpakt. Het maakt mij nieuwsgierig en houdt mij betrokken. Ik trek graag op een persoonlijke, open manier met je op, om zo aan een sterke relatie te bouwen. Ik handel zo nodig meteen, maar hou tegelijk het lange termijn belang goed in het oog. Ik kom in de veelheid van informatie snel tot de kern. Ik creëer graag de juiste verwachtingen. Bij wat je van mij mag verwachten leg ik de lat hoog, zowel als het gaat om het juridisch inhoudelijke, als om snelheid, bereikbaarheid en kostenzekerheid.

Ik zou graag willen weten waar je naar toe wilt met je bedrijf, je organisatie of je bezit. Waar loop je tegenaan en hoe kan ik je verder helpen? Graag kom ik naar je toe om hier met je over door te spreken.