NL | EN
NL | EN

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u dit doen.

Bosselaar Strengers is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wat betekent dit voor u?

 1. Bent u ontevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Of bent het niet eens met de hoogte van onze declaratie? Bespreek dit dan eerst met uw advocaat.
 2. Lukt het niet om samen met ons tot een oplossing te komen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Let op: dien uw klacht in uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van uw advocaat. Na die tijd neemt de commissie uw klacht niet meer in behandeling.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. U kunt dit reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het volgende adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadevorderingen tot een bedrag van maximaal € 10.000.
 6. Gaat het in uw situatie om een hogere schadevordering? Dan kunt u de klacht alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de vordering beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur bekijkt uw klacht zorgvuldig en doet vervolgens uitspraak. Bij zakelijke cliënten gaat het om een arbitraal vonnis. Bij particuliere cliënten heeft de uitspraak de vorm van een bindend advies.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur? Kijk dan op de website van de Geschillencommissie: www.geschillencommissie.nl of op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl.

Wilt u de informatie telefonisch of schriftelijk opvragen?

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
Fax: 070-3658814

Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851 2500 GW Den Haag
Telefoon: 070-3353543
Fax: 070-3353531

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u dit doen.

Bosselaar Strengers is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wat betekent dit voor u?

 1. Bent u ontevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Of bent het niet eens met de hoogte van onze declaratie? Bespreek dit dan eerst met uw advocaat.
 2. Lukt het niet om samen met ons tot een oplossing te komen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Let op: dien uw klacht in uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van uw advocaat. Na die tijd neemt de commissie uw klacht niet meer in behandeling.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. U kunt dit reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het volgende adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadevorderingen tot een bedrag van maximaal € 10.000.
 6. Gaat het in uw situatie om een hogere schadevordering? Dan kunt u de klacht alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de vordering beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur bekijkt uw klacht zorgvuldig en doet vervolgens uitspraak. Bij zakelijke cliënten gaat het om een arbitraal vonnis. Bij particuliere cliënten heeft de uitspraak de vorm van een bindend advies.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur? Kijk dan op de website van de Geschillencommissie: www.geschillencommissie.nl of op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. www.advocatenorde.nl.

Wilt u de informatie telefonisch of schriftelijk opvragen?

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
Fax: 070-3658814

Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851 2500 GW Den Haag
Telefoon: 070-3353543
Fax: 070-3353531

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op. +31 302 34 72 34

Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72