NL | EN
NL | EN

Branches

Page caption aligned here
Boeiende vraagstukken

Branches en vraagstukken

De wereld van de zorg is voortdurend in beweging. Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Thema’s als betaalbaarheid van…

Vastgoed is een breed en dynamisch terrein waar vaak grote belangen en
fikse bedragen mee samenhangen.

Runt u een bedrijf in de food- en agrisector? Houdt u zich bezig met natuurontwikkeling? Of beheert u bijvoorbeeld een landgoed?

De diversiteit aan thema’s waar onderwijsorganisaties mee te maken hebben, lijkt elk jaar te groeien. Passend onderwijs…

Woningcorporaties werken hard om grote ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid…

Een ondernemer in de bouw zet graag letterlijk iets neer. Hij ontwerpt, maakt afspraken, stroopt zijn mouwen op en wil aan de slag.

Toegevoegde waarde bieden

Toekomstbestendige advocatuur vraagt om aansluiting bij zowel de cliënten als bij de vraagstukken van deze tijd. We willen weten: welke thema’s spelen er, welke zorgen zijn er en wat is het krachtenveld waarbinnen onze cliënt zich beweegt? Vervolgens kijken we niet alleen naar de juridische implicaties, maar ook naar: wat kunnen we aan toegevoegde waarde bieden voor de toekomst van de branche?

De organisaties en bedrijven waarvoor we werken, hebben te maken met verschillende onderwerpen en rechtsgebieden tegelijk. Vraagstukken raken elkaar en kunnen daardoor soms razend complex zijn. Door er met verschillende experts naar te kijken, waar wenselijk aangevuld met internationale partners, zijn we in staat gezamenlijk de puzzel te ontrafelen en u een advies te geven waarin alle aspecten zorgvuldig zijn meegewogen.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op. +31 302 34 72 34

Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72