NL | EN
NL | EN

Zorg

Hart voor de mens, oog voor duurzame oplossingen

De wereld van de zorg is voortdurend in beweging. Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Thema’s als betaalbaarheid van de zorg, voldoende personeelskracht, inzet van (flexibele) arbeid, nieuwe vormen van samenwerking en veranderend vastgoedbeheer vragen nadrukkelijk aandacht. Elk besluit erover vraagt vaak een multidisciplinaire benadering en altijd grote zorgvuldigheid. In de eerste plaats vanwege de impact op mensen, ten tweede omdat wet- en regelgeving voortdurend worden aangepast.

Spanningsvelden zijn onvermijdelijk. Regelmatig ontstaan botsingen tussen inzichten of belangen van bestuurders en bijvoorbeeld specialisten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, overheden, cliëntenraden of toezichthouders. Ondernemingsrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, vastgoedrecht zijn naast elkaar of gelijktijdig aan de orde. Van bestuurders vraagt dit het vermogen om boven de materie en naast de mensen te staan, en de juiste keuzes te maken. Dit terwijl je weet dat je handelen onder een vergrootglas ligt en thema’s je soms persoonlijk raken.

Betrokken en deskundige advocaten, die naast u staan

Hoe complex of ingrijpend ook, onze advocaten hebben er ervaring mee. Zij zijn betrokken bij uw sector. Volgen met belangstelling de actuele ontwikkelingen, kennen de hoofdpijndossiers en zijn goed in staat het complete speelveld te overzien en de gevolgen van beslissingen in te schatten. Is of dreigt er een conflict, dan bewaren we rust en overzicht en adviseren we u deskundig. Komen er complexe vraagstukken aan, dan zetten we onze ervaring én ons netwerk in om de juiste strategie te kiezen en tot duurzame, werkbare oplossingen te komen.

Thema’s in de zorgsector

Enkele voorbeelden van thema’s in de zorgsector waarbij we onze meerwaarde leveren, zijn:

  • fusies en andere vormen van samenwerking
  • medezeggenschap van cliëntenraad en ondernemingsraad
  • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
  • geschillen tussen raden van bestuur en raden van toezicht of aandeelhouders
  • herstructurering en herfinanciering van zorginstellingen
  • vragen over de toepassing van wet- en regelgeving, waaronder de Governancecode Zorg
  • het opstellen van toelatings- en maatschapsovereenkomsten
  • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
  • projectontwikkeling, vastgoedgeschillen en -transacties.
Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72