NL | EN
NL | EN

Onderwijs

Advocaten > Branches > Onderwijs

Belangen op alle niveaus afwegen, ontwikkeling borgen

Passend onderwijs, huisvesting, kwaliteitsafspraken, privacy, samenwerking met andere onderwijsinstellingen, gemeenten en/of bedrijfsleven, bekostiging, aanbesteding… De hoeveelheid en diversiteit aan thema’s waarmee het onderwijs te maken heeft, lijkt elk jaar te groeien. Wie een onderwijsorganisatie goed wil laten functioneren, moet beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een zeer brede scope én specialistische kennis. En zich bovendien realiseren dat veel besluiten consequenties kunnen hebben op verschillende rechtsgebieden.

Specialisten met een multidisciplinaire benadering

In dit dynamische krachtenveld is het prettig om een sparringpartner te hebben op wie u volledig kunt vertrouwen. Bosselaar Strengers advocaten ondersteunt onderwijsorganisaties in de volle breedte van de sector. We combineren een multidisciplinaire benadering met specialistische kennis én een relevant, inspirerend netwerk. Daardoor zijn we goed op de hoogte van de politiek-bestuurlijke trends en staan we met meer dan twee benen in de ontwikkelingen die spelen.

We bekijken elk vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, begrijpen de dilemma’s en hebben oog voor de belangen van betrokkenen. Cliënten ervaren onze aanpak als prettig betrokken, kraakhelder, zorgvuldig en oplossingsgericht.

Onderwerpen in de onderwijs sector

Onderwerpen waarbij cliënten ons inschakelen, zijn onder andere:

  • governance, integriteitsproblematiek
  • vastgoedbeheer- en ontwikkeling
  • reglementen, privacywetgeving
  • openbare aanbesteding
  • herstructurering, reorganisatie
  • bestuursoverdracht, fusie, faillissement
  • medezeggenschap
  • bekostiging, overheidssubsidie, onderzoeksfinanciering.
Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72