NL | EN
NL | EN

Woningcorporaties

Advocaten > Branches > Woningcorporaties

Complexe vraagstukken integer en in samenhang benaderen

Woningcorporaties werken hard om grote ambities te realiseren op onder meer het gebied van aanbieden van voldoende huurwoningen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Corporaties vinden het plezierig en waardevol om hierover te sparren met de advocaten van Bosselaar Strengers. En niet alleen vanwege onze juridische kennis van zaken. We kennen de wereld van woningcorporaties van binnenuit, juist ook op bestuurlijk en toezichthoudend niveau.

Deskundig, onafhankelijk en betrokken

We weten welke governance vraagstukken of conflicten zich kunnen aandienen, bijvoorbeeld binnen een bestuur, of tussen een bestuur en de raad van commissarissen. Onze onafhankelijke blik, in combinatie met oprechte betrokkenheid en kennis van zaken, schept helderheid en rust. We zijn alert op integriteitskwesties. En begrijpen dat compliance niet alleen gaat over het naleven van wetten en regels, maar vooral over verbinding zoeken met medewerkers en vormgeven aan verantwoordelijkheid. De insteek die je kiest, bepaalt het gesprek dat je voert en het resultaat dat je boekt.

Trusted advisor op het gehele speelveld

Woningcorporaties schakelen ons in om mee te denken bij grootschalige herstructureringen, fusies, overnames en de verkoop van omvangrijke vastgoedportefeuilles. Maar ook om te adviseren over arbeidsrechtelijke thema’s, of om het privacybeleid door te lichten en beter vorm te geven. Uit ervaring weten we dat vraagstukken in deze branche zelden op zichzelf staan. Vandaar dat we liefst vroegtijdig met twee of drie advocaten aan tafel schuiven, om te zorgen dat we het complete speelveld en alle consequenties goed in beeld krijgen. Onze cliënten waarderen dit. De wetenschap een trusted advisor naast zich te hebben die een warm hart voor de zaak combineert met een scherp oog voor alles wat niet over het hoofd gezien mag worden, brengt rust. Zij kunnen zich daardoor volledig focussen op hun corebusiness.

Onderwerpen waarbij wij woningcorporaties ondersteunen

Onderwerpen waarover onze zeer ervaren advocaten graag en goed meedenken, zijn onder meer:

Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72