NL | EN
NL | EN

Food en Agri

Advocaten > Branches > Food en Agri

Het regellandschap lezen, keuzes maken op de juiste gronden

Runt u een bedrijf in de food- en agrisector? Houdt u zich bezig met natuurontwikkeling? Of beheert u bijvoorbeeld een landgoed? Dan heeft u in uw werk altijd te maken met (veranderde) regelgeving. Bovendien wordt u in het buitengebied als geen ander geconfronteerd met verschillende belangen. Bijvoorbeeld die van toenemende recreatie, uitdijende infrastructuur, oprukkende bebouwing, beschermwaardige cultuurhistorie of flexibel waterbeheer. Het ondernemen wordt hierdoor niet gemakkelijker. De advocaten van Bosselaar Strengers helpen u graag uw weg te vinden in het vaak ondoorzichtige en soms ronduit frustrerende web van regels en belangen.

Specialisten op elk gebied

Wij durven te stellen dat we het enige advocatenkantoor in een grote stad zijn dat zo goed thuis is in het buitenstedelijk gebied. Voor alle juridische kwesties waar een ondernemer in de food- en agri business mee te maken krijgt, hebben we specialisten beschikbaar.

Denk aan fusies, overnames en (keten)samenwerkingen. Herstructurering. Internationale contractvorming. Ruimtelijke ordening. Milieurecht. Pacht en erfpacht. Agrarische productierechten. Onteigening. Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Natuurbeschermingsrecht.

Samen met ons netwerk

Ook over de fiscale kant van ondernemen in het buitenstedelijk gebied, of over planontwerp, ecologische toetsen en subsidieaanvragen kunnen we u goed adviseren.

Waar wenselijk werken we hierbij samen met een betrouwbaar en snel inzetbaar netwerk van externe deskundigen. En heeft u te maken met grensoverschrijdende belangen, buitenlandse partijen of internationale regelgeving? Dan profiteert u natuurlijk van de juridische expertise van ons internationale netwerk Multilaw.

Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72