NL | EN
NL | EN

Vastgoed

Advocaten > Branches > Vastgoed

Strategisch meedenken, snel schakelen, slim borgen

Vastgoed is een breed en dynamisch terrein waar vaak grote belangen en fikse bedragen mee samenhangen. Juridische geschillen op dit gebied vreten tijd, geld en energie. Heeft u plannen om bijvoorbeeld een project te ontwikkelen, te beleggen in vastgoed, een bedrijfsruimte te huren of te verhuren, of grond te (ver)pachten? Zorg dan dat u niet alleen focust op de kansen, maar dat u ook de risico’s scherp op het netvlies heeft. Onze advocaten ondersteunen u graag met hun jarenlange ervaring op dit gebied.

Zeer ervaren vastgoed advocaten

De advocaten van Bosselaar Strengers zijn gepokt en gemazeld als het gaat om vraagstukken rond vastgoed. Denk aan huurovereenkomsten en -geschillen, de koop en verkoop van onroerende zaken, renovatie, project- en gebiedsontwikkeling, aanbestedingen, zakelijke rechten (eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, appartementsrecht), burenrecht, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, grondexploitatie, bouwrecht, enzovoort.

We kunnen ons goed verplaatsen in uw situatie en weten hoe het werkt in de wereld van het vastgoed. Onze benadering is zowel betrokken als no-nonsense. We werken nauw met u samen en ‘spelen kort op de bal’. We schakelen snel en hebben tegelijkertijd een lange adem. U bent verzekerd van scherpe analyses en goed onderbouwde adviezen, die we tegelijk zo praktisch mogelijk vertalen. Waar nodig treden we op de voorgrond, vaak ook zijn we actief op de achtergrond en bepalen we (al dan niet met een team van andere betrokkenen) met u de juiste strategie.

Alle expertise onder één dak

Door hun kennis en jarenlange ervaring zijn onze vastgoedadvocaten – ook vaak jarenlang – dé partner van ondernemend Utrecht en ver daarbuiten. Tot onze cliënten behoren met name projectontwikkelaars, professionele vastgoedbeleggers en -beheerders, aannemers en bouwbedrijven. Daarnaast adviseren we woningcorporaties, retailers (waaronder bouwmarkten), franchiseorganisaties, makelaars, (ver)pachters, architecten en particulieren.

Omdat vastgoedkwesties vaak ook bestuursrechtelijke componenten hebben, doen we regelmatig een beroep op de expertise van onze collega’s die dáarin gespecialiseerd zijn. Voor cliënten is het heel prettig dat deze kennis onder één dak zit. We overzien het hele speelveld, schakelen snel en bewaken samen de voortgang en de kwaliteit.

Naast advies ondersteunen we u bij alle contracten en in procedures. Indien nodig verdedigen we uw belangen bij de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72