NL | EN
NL | EN

Blog

Page caption aligned here
Onze blogs

Laatste blogs

Wibz: een verdere beperking van winstuitkeringen in de zorg?

Binnenkort wordt het wetsvoorstel Wibz besproken in de Tweede Kamer. Met deze wet wil de overheid (a) normen zoals opgenomen in boek 2 BW...

Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling

Wat velen al vreesden, is gebeurd: de Raad van State heeft vanochtend een streep gezet door de bouwvrijstelling. Wat is de bouwvrijstelling? De stikstofuitspraak...

4/7 – Handhaving onder de Omgevingswet

Ons vierde blog over de Omgevingswet gaat over handhaving. Verwachting is dat er na de invoering van de Omgevingswet vaker handhavend opgetreden wordt. In...

Concurrentiebeding? Dat zal u een (bedrijfsde)biet zijn! Of toch niet..?

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Wat is het doel hiervan en in hoeverre is een werknemer hieraan gebonden? We leggen het uit...

3/7 – Bouwen onder de Omgevingswet – De knip

Ons derde blog over de Omgevingswet gaat over veranderingen in de aanvraag van vergunningen voor bouwactiviteiten.   (Dit blog is deel 3 over een...

2/7 – De zes kerninstrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten die bedoeld zijn om de verbeterdoelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving te realiseren. Dit blog licht elk kerninstrument...

Huurovereenkomst beëindigen? Denk aan melding huurachterstand bij college voor schuldhulpverlening!

Een huurachterstand van drie maanden. Dat betekent einde huurovereenkomst, toch? Zo simpel is het niet en zeker niet (meer) bij woonruimte. Als de rechter...

1/7 – De Omgevingswet: een korte introductie

De Omgevingswet is een hot topic binnen het omgevingsrecht. De nieuwe wet roept zoveel onrust en vragen op dat onze collega Jan-Willem Verhoeven besloten...

Toepassing van het Didam-arrest: het belang van het maken van afspraken tussen gemeente en woningcorporaties

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding beslist dat de gemeente Almere een perceel grond één-op-een aan een woningcorporatie mag verkopen voor...
1 2 3 7
Contact
Bosselaar Strengers Legal Partners
Euclideslaan 111
3584 BR Utrecht

Tel: +31 302 34 72 34
E-mail: office@bosselaar.nl
Fax: +31 30 234 72 72