NL | EN
NL | EN

By

Hayri Yildiz
09
apr

Programma’s onder de Omgevingswet scheppen duidelijkheid en helpen de doelstellingen te behalen

De Omgevingswet hanteert een scheiding tussen beleid en normstelling. Overheden kunnen voor de beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving gebruik maken van de omgevingsvisie en programma’s. Er zijn verplichte en vrijwillige programma’s. In dit blog gaan wij nader in op wat programma’s zijn en hoe programma’s onder de Omgevingswet kunnen worden gebruikt. Normstellingen...
Lees meer
12
feb

Wetswijziging: veranderingen in Bestuursrechtelijke schadevergoedingen

Per 1 januari 2024 is de bestuursrechtelijke wereld veranderd. Niet alleen de Omgevingswet is van kracht geworden, ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is gewijzigd. Na jaren van uitstel bevat de Awb nu een hoofdstuk over de tegemoetkoming in schade die voortvloeit uit rechtmatige handelingen van de overheid. Daarnaast is de procedure voor schadevergoeding...
Lees meer
19
jan

Wet Kwaliteitsborging versterkt positie particuliere opdrachtgever

In een eerder blog hebben wij al geschreven over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Daarin ligt het accent op de bestuursrechtelijke veranderingen van de nieuwe wet. In dit nieuwe blog bespreken we de privaatrechtelijke gevolgen. De wettelijke regels over het aannemen van werk veranderen op belangrijke punten, ten gunste van de particuliere opdrachtgever. Aanneemovereenkomst De overeenkomst...
Lees meer
29
dec

Naar een nieuw tijdperk in bouwtoezicht: de Wet Kwaliteitsborging en Omgevingswet

Met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Voor opdrachtgevers en aannemers is dit een belangrijk onderwerp. Want het toezicht wordt voortaan (hoofdzakelijk) uitgevoerd door een private partij: de kwaliteitsborger. Ook verandert er het nodige op het gebied van de privaatrechtelijke verbintenissen. De handhavingsbevoegdheid blijft wel bij het bevoegde gezag (meestal de...
Lees meer