NL | EN
NL | EN

Category

Blog
11
29
nov

Verstrekkende uitspraak Hoge Raad: overheid moet mededingingsruimte en transparantie bieden bij verkoop onroerend goed!

Op 26 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan met verregaande gevolgen. Een overheidsinstantie die vastgoed wil verkopen, moet alle (mogelijk) geïnteresseerden een eerlijke kans bieden om mee te dingen naar de aankoop ervan. Gelijkheidsbeginsel Bij een commerciële partij ligt het anders: die mag zelf beslissen met wie ze in zee gaat. De overheid...
Lees meer
11
26
nov

Koop breekt geen huur: de haken en ogen

In het huurrecht geldt de regel: ‘koop breekt geen huur’ (art. 7:226 BW). Dat wil zeggen: de huurovereenkomst gaat bij de verkoop van een pand automatisch over op de nieuwe eigenaar. Kraakhelder toch? Ja en nee, want er zitten haken en ogen aan. In het contractenrecht geldt als uitgangspunt dat als twee partijen een contract...
Lees meer
11
11
okt

Transformatie bedrijfsruimte naar woning? Denk tijdig aan de nieuwe WOZ-beschikking!

De transformatie van kantoren naar woningen is in bouwkundig opzicht vaak een flinke operatie die veel aandacht vraagt. Begrijpelijk. Toch zijn er ook andere aspecten waar verhuurders op tijd rekening mee moeten houden. In dit blog wijs ik u graag op één ervan: de aanpassing van de WOZ-waarde. Het ontbreken van een nieuwe WOZ-beschikking kan...
Lees meer
11
04
okt

Belangrijk advies aan Hoge Raad over coronakorting in huurzaken

We hebben er lang op gewacht, maar de eerste stap is dan eindelijk gezet. Procureur-generaal Wissink (P-G) heeft zijn advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de vraag hoe moet worden omgegaan met coronakortingen in huurzaken. Meestal neemt de Hoge Raad het advies over. Daarom wijden wij er een blog aan. Hoe kijkt de P-G...
Lees meer
11
13
sep

Onze bijdrage aan de How to Hire and Fire Guide van Multilaw

Zoals u wellicht weet, is Bosselaar Strengers Legal Partners actief lid van Multilaw, een internationale associatie van onafhankelijke advocatenkantoren. Door dit partnership hebben onze cliënten toegang tot de expertise van ruim 90 advocatenkantoren in meer dan 100 landen. Multilaw heeft in 2020 voor het zesde opeenvolgende jaar de ‘elite’ status gekregen in de Chambers rankings...
Lees meer
11
13
sep

Advocaten die bijdragen aan duurzaamheid… #hoedan?

Als advocatenkantoor voelen wij ons sterk betrokken bij maatschappelijke en andere vraagstukken. Waar mogelijk willen wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Rechtvaardiger, socialer én duurzamer. Ons lidmaatschap van Multilaw helpt ons en onze cliënten hier regelmatig bij. Bijvoorbeeld in het geval van Sempergreen. Sempergreen: wereldwijd werken aan een duurzamere omgeving Sempergreen levert wereldwijd kwaliteitsproducten...
Lees meer
11
08
sep

Nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Bent u bestaande of (bijna) beginnende zorgaanbieder? Lees dan in dit blog waar u op moet letten. Doel: verbetering kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Het belangrijkste doel van de aangescherpte toetredingsregels is verbetering van de zorgkwaliteit. Daarnaast wil de Wtza eraan...
Lees meer
11
19
aug

EC zet laatste stap aanbestedingsplicht woningcorporaties

Op 9 juni 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) een persbericht, waarin zij aankondigde de laatste stap te hebben gezet voor een procedure tegen Nederland voor het Europese Hof van Justitie (EHvJ). De EC heeft daarvoor een zogenaamd ‘met redenen omkleed advies’ verzonden, dat neerkomt op een laatste aanmaning. Wat betreft de EC is het...
Lees meer
11
05
aug

Wetsvoorstel werken waar je wilt

Eind januari jl. is het wetsvoorstel Werken waar je wilt ingediend. Het doel hiervan is een uitbreiding van de Wet flexibel werken, om thuiswerken te stimuleren. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook in de periode daarna. Door de coronamaatregelen zijn we weliswaar flexibeler geworden in de keuze van de werklocatie, maar dat is een...
Lees meer
11
24
jun

Opmerkelijk: rechtbank wijzigt statuten van stichting omdat Raad van Toezicht geen leden meer heeft

Bosselaar Strengers werd benaderd door een stichting die een probleem had met het wijzigen van haar statuten. Wat was er aan de hand? In de statuten was vastgelegd dat uitsluitend de Raad van Toezicht de statuten van de stichting kon wijzigen. Daarnaast was bepaald dat de Raad van Toezicht zelf zorgt voor benoeming van nieuwe...
Lees meer
11
09
jun

Rechten en plichten van de werkgever in coronatijd

Het coronavirus heeft tot veel vragen geleid bij werkgevers over de rechten en plichten ten opzichte van hun werknemers. Advocaat Barbara Goossens is hierover geïnterviewd door Wouter Kurpershoek van de Academie voor de Rechtspraktijk. Omdat elke werkgever met deze vragen te maken krijgt, delen wij deze drie korte interviews (circa 10 minuten) graag met u!...
Lees meer
11
17
mei

Kan er toch een vaccinatieplicht komen?

Onlangs deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg uitspraak over de wettelijke vaccinatieplicht tegen negen ziektes voor kinderen in Tsjechië. Het hof oordeelde dat deze vaccinatieplicht niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gevolg: als ouders weigeren, riskeren ze niet alleen een boete,...
Lees meer
1 2 3