NL | EN
NL | EN

Category

Blog
16
jul

Verbod op verkoop tabaks- en rookwaren

Per 1 juli 2024 is het verboden om sigaretten, sigaren, e-sigaren en alle andere tabaks- en rookwaren te verkopen in de supermarkt en in de horeca. Zoals altijd met wetten en regels, is het de vraag wat nou precies verboden is. Dat lichten wij kort toe in deze blog. Het besluit is een vervolg op...
Lees meer
09
apr

Programma’s onder de Omgevingswet scheppen duidelijkheid en helpen de doelstellingen te behalen

De Omgevingswet hanteert een scheiding tussen beleid en normstelling. Overheden kunnen voor de beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving gebruik maken van de omgevingsvisie en programma’s. Er zijn verplichte en vrijwillige programma’s. In dit blog gaan wij nader in op wat programma’s zijn en hoe programma’s onder de Omgevingswet kunnen worden gebruikt. Normstellingen...
Lees meer
12
feb

Wetswijziging: veranderingen in Bestuursrechtelijke schadevergoedingen

Per 1 januari 2024 is de bestuursrechtelijke wereld veranderd. Niet alleen de Omgevingswet is van kracht geworden, ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is gewijzigd. Na jaren van uitstel bevat de Awb nu een hoofdstuk over de tegemoetkoming in schade die voortvloeit uit rechtmatige handelingen van de overheid. Daarnaast is de procedure voor schadevergoeding...
Lees meer
19
jan

Wet Kwaliteitsborging versterkt positie particuliere opdrachtgever

In een eerder blog hebben wij al geschreven over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Daarin ligt het accent op de bestuursrechtelijke veranderingen van de nieuwe wet. In dit nieuwe blog bespreken we de privaatrechtelijke gevolgen. De wettelijke regels over het aannemen van werk veranderen op belangrijke punten, ten gunste van de particuliere opdrachtgever. Aanneemovereenkomst De overeenkomst...
Lees meer
17
jan

Toestemming voor inzage in medische gegevens

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of een patiënt toestemming moet geven om zijn medische gegevens te delen met derden, wanneer de patiënt de zorgverlener buitengerechtelijk aansprakelijk stelt. Hoe oordeelde de Hoge Raad in deze specifieke zaak? Lees het in dit blog.  Geheimhoudingsplicht: regel en uitzondering Volgens artikel 7:457 BW zijn...
Lees meer
29
dec

Naar een nieuw tijdperk in bouwtoezicht: de Wet Kwaliteitsborging en Omgevingswet

Met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Voor opdrachtgevers en aannemers is dit een belangrijk onderwerp. Want het toezicht wordt voortaan (hoofdzakelijk) uitgevoerd door een private partij: de kwaliteitsborger. Ook verandert er het nodige op het gebied van de privaatrechtelijke verbintenissen. De handhavingsbevoegdheid blijft wel bij het bevoegde gezag (meestal de...
Lees meer
22
nov

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie moet schuldeisers beter beschermen tegen misbruik

In het ondernemingsrecht is het niet ongebruikelijk dat ondernemingen hun activiteiten beëindigen wanneer geen vooruitzicht bestaat op voortzetting of herstel van de onderneming. Tot voor kort bood de mogelijkheid tot turboliquidatie een snelle uitweg voor ondernemingen die over onvoldoende activa beschikten, om te stoppen. Sommige bedrijven gebruikten turboliquidatie echter om te ontsnappen aan schuldeisers. Met...
Lees meer
15
nov

De Omgevingswet en natuurbescherming: een complexere structuur

De afgelopen jaren heeft ontwikkelend Nederland de gevolgen van overmatige stikstofuitstoot ervaren. Er is veel te doen in het land door maatregelen die moeten worden genomen. Tijdens deze crisis gaat de Omgevingswet in werking treden. Dit brengt de nodige onzekerheid en uitdagingen met zich mee. Dit blog bespreekt de belangrijkste onderwerpen die verband houden met...
Lees meer
16
okt

Schijnzelfstandigheid onder de loep

Wat je moet weten over de nieuwe wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden De overheid wil een einde maken aan schijnzelfstandigheid. Op dit moment is de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden in de maak. Die moet helder maken wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. Wat gaat er precies veranderen? En welke cruciale stappen moeten...
Lees meer
06
okt

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt er een nieuwe regeling geïntroduceerd: nadeelcompensatie. Deze vervangt de huidige planschaderegeling. Let op, niet alleen de naam verandert, maar ook de inhoud van de regeling. De focus komt voortaan te liggen op de werkelijke nadelige effecten. De verandering heeft daarnaast ook gevolgen voor de Algemene wet bestuursrecht. In dit blog lichten...
Lees meer
18
aug

Porthos: toch toestemming CO2-opslag Noordzee

De Raad van State geeft definitief groen licht voor CO2-opslag onder de Noordzee. Eerder, in november 2022, oordeelde zij nog in een tussenuitspraak dat het Porthos-project voorlopig niet door mocht gaan. Hoe zit het precies en waarom mag het nu wel? Porthos: bouwproject voor transport en opslag CO2 in Noordzee Het Porthos-project heeft als doel...
Lees meer
03
jul

Wetsvoorstel vaste huurcontracten aangenomen: einde tijdelijke verhuur?

Op 16 mei heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel vaste huurcontracten aangenomen. Als de Eerste Kamer ook instemt, betekent dit het einde van de tijdelijke huurcontracten voor twee of vijf jaar. Dit heeft grote impact, omdat het dan slechts in specifieke gevallen mogelijk is huurcontracten te beëindigen. Veel verhuurders vragen zich af: is tijdelijke verhuur...
Lees meer
1 2 3 7