NL | EN
NL | EN

By

Gerjanne van de Waerdt
12
mei

Flexwoningen zijn een uitkomst voor woningcorporaties! Of toch niet?

Op 10 mei 2023 publiceerde het Financieel Dagblad een artikel getiteld ‘Hugo de Jonge weet kant-en-klare flexwoningen moeilijk te slijten’. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in totaal 2.000 flexwoningen gekocht, in afwachting van afname van de flexwoningen door gemeenten en woningcorporaties.   Tot op heden blijft het verwachte enthousiasme van de marktpartijen over de flexwoningen echter uit....
Lees meer
05
dec

Wibz: een verdere beperking van winstuitkeringen in de zorg?

Binnenkort wordt het wetsvoorstel Wibz besproken in de Tweede Kamer. Met deze wet wil de overheid (a) normen zoals opgenomen in boek 2 BW en in de Governancecode Zorg publiekrechtelijk vastleggen én (b) de winstuitkeringen in de zorg beperken. In dit blog gaan we in op dat laatste: de winstuitkeringen.    Wibz Wibz staat voor...
Lees meer
25
aug

Boetebesluit NZa voor zorginstelling én bestuurder zet bestuurdersaansprakelijkheid in de schijnwerpers

Bestuurdersaansprakelijkheid verdient meer aandacht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs een boete opgelegd aan thuiszorgorganisatie Zusters aan Huis BV. Opvallend is dat ook de bestuurder van de zorginstelling een boete werd opgelegd. Je zou wellicht denken dat een bestuurder is afgeschermd voor aansprakelijkheid; toch is dit niet altijd het geval. We gebruiken het voorbeeld als...
Lees meer
13
jul

Hoe staat het met de wet Vifo? Een update

Enige tijd geleden plaatsten wij een blog waarin we de komst van de wet Vifo (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) aankondigden. Inmiddels is het wetvoorstel aangenomen en geven we u graag een update. We vertellen welke bedrijven of bedrijfsprocessen wel of niet onder de wet vallen, hoe het zit met de meldingsplicht, de investeringstoets én...
Lees meer
10
mei

Vrouwenquotum voor topfuncties in de semipublieke sector

Er komt mogelijk een vrouwenquotum voor functies in bestuur en toezicht van grote organisaties in de semipublieke sector. Dit om ook in deze sector een eerlijker verhouding te creëren tussen mannen en vrouwen in topfuncties. Wat kan dit betekenen voor woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en hoe kunnen zij hierop inspelen? Bindend vrouwenquotum in bedrijfsleven Op...
Lees meer
10
feb

Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ook van toepassing op de zorg?

De wet Vifo (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) is al een tijdje in de maak. Het wetsvoorstel is op 30 juni 2021 ingediend, begin dit jaar gaat de Tweede Kamer het behandelen. In dit blog geven we een korte uitleg over de kern van het wetsvoorstel én over de mogelijkheid dat organisaties in de zorgsector...
Lees meer
24
jun

Opmerkelijk: rechtbank wijzigt statuten van stichting omdat Raad van Toezicht geen leden meer heeft

Bosselaar Strengers werd benaderd door een stichting die een probleem had met het wijzigen van haar statuten. Wat was er aan de hand? In de statuten was vastgelegd dat uitsluitend de Raad van Toezicht de statuten van de stichting kon wijzigen. Daarnaast was bepaald dat de Raad van Toezicht zelf zorgt voor benoeming van nieuwe...
Lees meer
06
apr

UBO-registratie: wie is de UBO achter uw organisatie?

Er zijn in Nederland veel soorten rechtspersonen, variërend van BV en NV tot en met stichting. Soms is kraakhelder wie eigenaar of belanghebbende is, soms is het ondoorzichtig. Dit laatste vindt de wetgever onwenselijk. Vandaar dat elke rechtspersoon voortaan verplicht is vast te leggen welke natuurlijke persoon of personen de ultimate beneficial owner (UBO) achter...
Lees meer
09
dec

Wet bestuur en toezicht – wat verandert er voor u?

Inmiddels is het definitief: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is aangenomen. Deze nieuwe wet zal naar verwachting vanaf 1 januari 2021 in werking treden. De wet verandert de positie van (bestuurders en commissarissen van) de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Voor de besloten en naamloze vennootschap verandert er in principe niets. Hieronder treft...
Lees meer