NL | EN
NL | EN

By

Oscar Horssius
30
aug

Toepassing van het Didam-arrest: het belang van het maken van afspraken tussen gemeente en woningcorporaties

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding beslist dat de gemeente Almere een perceel grond één-op-een aan een woningcorporatie mag verkopen voor sociale woningbouw, dus zonder een openbare selectieprocedure. Deze beslissing is een toepassing van het eerdere Didam-arrest van de Hoge Raad. In dit blog blikken we terug op de overwegingen van de...
Lees meer
08
aug

Zeer vergaande bevoegdheden van een OK-bestuurder

Steeds vaker wijst de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) een enquêteverzoek toe. Dit gebeurt in situaties waarin het bestuur van een onderneming zich in een impasse bevindt en er gegronde twijfel bestaat over de rechtmatigheid van het handelen van een of meer bestuurders. In dat geval kan de Onderneminsgkamer een OK-bestuurder benoemen die zeer...
Lees meer
09
mei

Woningcorporaties, bereid je voor op de nationale woon- en bouwagenda

Op 11 maart 2022 heeft Hugo de Jonge de nationale woon- en bouwagenda gepresenteerd. De ambitie is groot: de minister wil onder andere vóór 2025 150.000 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd hebben. Vóór 2030 moet het totaal liggen op 250.000. Voor woningcorporaties is hierin een belangrijke rol weggelegd, in nauwe samenwerking met gemeenten. Gemeenten en woningcorporaties...
Lees meer
08
sep

Nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Bent u bestaande of (bijna) beginnende zorgaanbieder? Lees dan in dit blog waar u op moet letten. Doel: verbetering kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Het belangrijkste doel van de aangescherpte toetredingsregels is verbetering van de zorgkwaliteit. Daarnaast wil de Wtza eraan...
Lees meer