NL | EN
NL | EN

Rechten en plichten van de werkgever in coronatijd

Advocaten > Blog > Rechten en plichten van de werkgever in coronatijd

Het coronavirus heeft tot veel vragen geleid bij werkgevers over de rechten en plichten ten opzichte van hun werknemers. Advocaat Barbara Goossens is hierover geïnterviewd door Wouter Kurpershoek van de Academie voor de Rechtspraktijk. Omdat elke werkgever met deze vragen te maken krijgt, delen wij deze drie korte interviews (circa 10 minuten) graag met u!

Onder elk kopje ziet u welke vragen er in het gesprek aan de orde komen.

1. Thuiswerken

  • Heeft een werknemer recht op thuiswerken?
  • Mag ik een werknemer verplichten om naar kantoor te komen en wat kan ik doen als hij weigert?
  • Geldt de arbowetgeving ook voor thuiswerkers?
  • Moet ik mijn beleid aanpassen (psychosociale arbeidsbelasting en risico-inventarisatie & evaluatie)?

2. Coronaperikelen op de werkvloer

  • Wat kan ik doen als een werknemer zich niet aan richtlijnen houdt?
  • Mag ik een werknemer verplichten om een mondkapje te dragen?

3. Corona en privacy van werknemers

  • Mag ik werknemers verplichten tot testen of vaccinatie?
  • Wat mag ik registreren?

Deze thema’s blijven actueel. Heeft u vragen?

Ook in het ‘post Covid-19 tijdperk’ zullen deze thema’s actueel blijven: (gedeeltelijk) thuiswerken is de nieuwe werkelijkheid, de RIVM-richtlijnen blijven voorlopig ook na vaccinatie gelden en mogelijk zal ieder jaar vaccinatie moeten plaatsvinden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Barbara Goossens, advocaat arbeidsrecht. Dat kan via e-mail barbara.goossens@bosselaar.nl of telefonisch, via 06 – 10 43 72 88 of 030 – 23 47 234.

Als arbeidsrecht-advocaat adviseer en procedeer ik in het bijzonder voor werkgevers in arbeidsrechtelijke geschillen. De focus ligt daarbij op het individueel ontslagrecht.