NL | EN
NL | EN

Tag

arbeidsrecht
16
okt

Schijnzelfstandigheid onder de loep

Wat je moet weten over de nieuwe wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden De overheid wil een einde maken aan schijnzelfstandigheid. Op dit moment is de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden in de maak. Die moet helder maken wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. Wat gaat er precies veranderen? En welke cruciale stappen moeten...
Lees meer
30
mrt

Rechter oordeelt: werkgever aansprakelijk voor corona besmetting werknemer

Het begint erop te lijken dat we het coronatijdperk achter ons kunnen laten. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Sommige mensen zitten nog volop in de nasleep ervan en dat geldt ook voor de rechtspraak. Op 28 april 2022 schreven wij in dit blog nog over de mitsen en maren van het aansprakelijk stellen van...
Lees meer
28
sep

Concurrentiebeding? Dat zal u een (bedrijfsde)biet zijn! Of toch niet..?

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Wat is het doel hiervan en in hoeverre is een werknemer hieraan gebonden? We leggen het uit aan de hand van een casus. Praktijkvoorbeeld Stel je voor: Loes IJzermans werkt al ruim twintig jaar als verkoopmanager bij Staal BV, een groothandel in staal. In haar functie heeft ze...
Lees meer
18
jul

De zieke werknemer en vakantie, hoe zit het ook alweer?

Iedere werknemer heeft recht op vakantie van tenminste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Maar hoe zit het met een zieke werknemer? En met bovenwettelijke vakantiedagen? We zetten het voor u op een rijtje. Regels en aandachtspunten zieke werknemer en vakantiedagen Het recht op vakantiedagen geldt voor alle werknemers. Zowel zieke als niet-zieke werknemers...
Lees meer
28
mrt

Wat kunt u als werkgever doen om uw zorgplicht bij hybride werken optimaal te vervullen?

De coronacrisis heeft hybride werken in een stroomversnelling gebracht. Hoewel het thuiswerkadvies van de overheid recent is opgeheven, wordt hybride werken in de toekomst waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering. Als werkgever is het van belang dat u niet alleen nadenkt over hoe u dit organiseert, maar ook hoe het zit met uw zorgplicht en aansprakelijkheid...
Lees meer
13
sep

Onze bijdrage aan de How to Hire and Fire Guide van Multilaw

Zoals u wellicht weet, is Bosselaar Strengers Legal Partners actief lid van Multilaw, een internationale associatie van onafhankelijke advocatenkantoren. Door dit partnership hebben onze cliënten toegang tot de expertise van ruim 90 advocatenkantoren in meer dan 100 landen. Multilaw heeft in 2020 voor het zesde opeenvolgende jaar de ‘elite’ status gekregen in de Chambers rankings...
Lees meer
05
aug

Wetsvoorstel werken waar je wilt

Eind januari jl. is het wetsvoorstel Werken waar je wilt ingediend. Het doel hiervan is een uitbreiding van de Wet flexibel werken, om thuiswerken te stimuleren. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook in de periode daarna. Door de coronamaatregelen zijn we weliswaar flexibeler geworden in de keuze van de werklocatie, maar dat is een...
Lees meer
09
jun

Rechten en plichten van de werkgever in coronatijd

Het coronavirus heeft tot veel vragen geleid bij werkgevers over de rechten en plichten ten opzichte van hun werknemers. Advocaat Barbara Goossens is hierover geïnterviewd door Wouter Kurpershoek van de Academie voor de Rechtspraktijk. Omdat elke werkgever met deze vragen te maken krijgt, delen wij deze drie korte interviews (circa 10 minuten) graag met u!...
Lees meer
31
mrt

Zzp-contract of arbeidsovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer gaat het om een opdracht aan een zzp’er? Dit is in het arbeidsrecht al jaren onderwerp van discussie. Dat het belangrijk is hier zorgvuldig aandacht aan te besteden, wordt onderstreept door een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. De rechter stelt vast dat bezorgers van Deliveroo...
Lees meer
02
dec

Mag ik de lichaamstemperatuur van mijn werknemers meten?

Als werkgever heb je een zorgplicht. De zorg voor een veilige werkomgeving en daarmee ook het beperken van de risico’s van het coronavirus op de werkvloer, zeker indien de bedrijfsactiviteiten geen dan wel beperkt thuiswerken toelaten. Het meten van de lichaamstemperatuur zegt iets over de gezondheid van de desbetreffende persoon. Het is daarmee een bijzonder...
Lees meer
24
sep

Thuiswerken of juist niet? Verplichtingen werkgever

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze maatschappij. Ondernemers werden gedwongen zich in hoog tempo aan te passen en met veel creativiteit oplossingen te bedenken voor problemen die met alle maatregelen ontstonden. En wat te denken van de gevolgen voor werknemers? De keukentafel werd ineens een bureau en er liepen kinderen of huisdieren door...
Lees meer
09
apr

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een NOW-besluit?

Werkgevers met personeel die gedurende tenminste drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Wat nu als het UWV de aanvraag afwijst of een te laag bedrag toekent?...
Lees meer
1 2