NL | EN
NL | EN

By

Barbara Goossens
18
jul

De zieke werknemer en vakantie, hoe zit het ook alweer?

Iedere werknemer heeft recht op vakantie van tenminste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Maar hoe zit het met een zieke werknemer? En met bovenwettelijke vakantiedagen? We zetten het voor u op een rijtje. Regels en aandachtspunten zieke werknemer en vakantiedagen Het recht op vakantiedagen geldt voor alle werknemers. Zowel zieke als niet-zieke werknemers...
Lees meer
05
aug

Wetsvoorstel werken waar je wilt

Eind januari jl. is het wetsvoorstel Werken waar je wilt ingediend. Het doel hiervan is een uitbreiding van de Wet flexibel werken, om thuiswerken te stimuleren. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook in de periode daarna. Door de coronamaatregelen zijn we weliswaar flexibeler geworden in de keuze van de werklocatie, maar dat is een...
Lees meer
09
jun

Rechten en plichten van de werkgever in coronatijd

Het coronavirus heeft tot veel vragen geleid bij werkgevers over de rechten en plichten ten opzichte van hun werknemers. Advocaat Barbara Goossens is hierover geïnterviewd door Wouter Kurpershoek van de Academie voor de Rechtspraktijk. Omdat elke werkgever met deze vragen te maken krijgt, delen wij deze drie korte interviews (circa 10 minuten) graag met u!...
Lees meer
17
mei

Kan er toch een vaccinatieplicht komen?

Onlangs deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg uitspraak over de wettelijke vaccinatieplicht tegen negen ziektes voor kinderen in Tsjechië. Het hof oordeelde dat deze vaccinatieplicht niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gevolg: als ouders weigeren, riskeren ze niet alleen een boete,...
Lees meer
31
mrt

Zzp-contract of arbeidsovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer gaat het om een opdracht aan een zzp’er? Dit is in het arbeidsrecht al jaren onderwerp van discussie. Dat het belangrijk is hier zorgvuldig aandacht aan te besteden, wordt onderstreept door een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. De rechter stelt vast dat bezorgers van Deliveroo...
Lees meer
18
jan

Mag een werkgever werknemers verplichten om een mondkapje te dragen?

Mag je werknemers verplichten om een mondkapje te dragen? Dit was de insteek van een kort geding onlangs, waarbij het ging om het zogenaamde instructierecht van de werkgever. Dat komt erop neer, dat een werkgever in bepaalde omstandigheden eenzijdig voorschriften kan geven, waar de werknemers zich in beginsel aan hebben te houden. De werkgever in...
Lees meer
02
dec

Mag ik de lichaamstemperatuur van mijn werknemers meten?

Als werkgever heb je een zorgplicht. De zorg voor een veilige werkomgeving en daarmee ook het beperken van de risico’s van het coronavirus op de werkvloer, zeker indien de bedrijfsactiviteiten geen dan wel beperkt thuiswerken toelaten. Het meten van de lichaamstemperatuur zegt iets over de gezondheid van de desbetreffende persoon. Het is daarmee een bijzonder...
Lees meer
24
sep

Thuiswerken of juist niet? Verplichtingen werkgever

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze maatschappij. Ondernemers werden gedwongen zich in hoog tempo aan te passen en met veel creativiteit oplossingen te bedenken voor problemen die met alle maatregelen ontstonden. En wat te denken van de gevolgen voor werknemers? De keukentafel werd ineens een bureau en er liepen kinderen of huisdieren door...
Lees meer
18
mrt

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet vergaande steunmaatregelen aangekondigd. Doel: de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk opvangen en daarmee banen beschermen. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. Hieronder lichten we de NOW kort toe en zetten we de maatregel...
Lees meer