NL | EN
NL | EN

Mag ik de lichaamstemperatuur van mijn werknemers meten?

Advocaten > Blog > Mag ik de lichaamstemperatuur van mijn werknemers meten?

Als werkgever heb je een zorgplicht. De zorg voor een veilige werkomgeving en daarmee ook het beperken van de risico’s van het coronavirus op de werkvloer, zeker indien de bedrijfsactiviteiten geen dan wel beperkt thuiswerken toelaten. Het meten van de lichaamstemperatuur zegt iets over de gezondheid van de desbetreffende persoon. Het is daarmee een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (AVG).

Verbod en uitzonderingen

Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te “verwerken”, zoals het meten van lichaamstemperatuur welke te herleiden is tot een specifiek persoon. Er zijn een paar wettelijke uitzonderingsgronden op dit verbod. Eén daarvan is indien de betrokkene uitdrukkelijke toestemming verleent.

Let op: deze rechtvaardigingsgrond van uitdrukkelijke toestemming gaat niet op in de verhouding tussen werkgever en werknemer en geldt in die situatie dus niet.

Sprake is immers van een ongelijkwaardige relatie. Een werknemer wordt dan ook niet geacht echt vrijelijk toestemming te kunnen geven en kan zich onder druk gezet voelen. Daarnaast mag het weigeren van toestemming geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer.

Mag ik de temperatuur wél meten indien ik deze alleen maar aflees van de thermometer?

Ja, de AVG is in die situatie niet van toepassing, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de temperatuur wordt niet opgenomen in een bestand (namen en gemeten temperaturen);
  2. de meting mag niet geautomatiseerd plaatsvinden (bijvoorbeeld warmtecamera);
  3. de verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben, zoals het automatisch openen van poortjes of licht dat automatisch op groen gaat als de temperatuur niet te hoog is.

Voldoe je dus niet aan een van de bovenstaande voorwaarden, dan is de AVG wél van toepassing en is het meten van de lichaamstemperatuur niet toegestaan, dus ook niet indien de werknemer daarvoor zijn toestemming geeft.

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

Indien de AVG van toepassing is, val je ook onder het toezicht van de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Zo hebben inmiddels ook een paar bedrijven ervaren die door de AP op de vingers werden getikt, waarbij de gemeten temperaturen tot een specifiek persoon konden worden herleid. Bij een van deze bedrijven werd aan de werknemers voorafgaand aan de meting om toestemming gevraagd en bij weigering de toegang ontzegd. Dat is twee keer fout.

Meer weten of vragen? Bel mij op 06 – 10 43 72 88 of 030 – 23 47 234.

(foto: Winel Sutanto, via Unsplash)

Als arbeidsrecht-advocaat adviseer en procedeer ik in het bijzonder voor werkgevers in arbeidsrechtelijke geschillen. De focus ligt daarbij op het individueel ontslagrecht.