NL | EN
NL | EN

Nieuwe wet maximering huurprijsverhogingen vrije sector

Advocaten > Blog > Nieuwe wet maximering huurprijsverhogingen vrije sector

Op 1 mei 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Deze wet bindt de hoogte van de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector aan een maximum. Voor 2021 betekent dit dat verhuurders van vrijesectorwoningen de huurprijs met maximaal 2,4% mogen verhogen, ook als in de huurovereenkomst een hoger percentage staat.

Huurprijsverhoging vóór de nieuwe wet

Nederland heeft een woningtekort. Door de schaarste schieten de huurprijzen omhoog. De betaalbaarheid van huurwoningen staat onder druk.

De sociale huursector (huurprijs onder € 752,33) werd al beschermd tegen hoge huren en hoge huurprijsstijgingen. Hier bepaalt de overheid de maximale jaarlijkse huurprijsstijging.

Voor huurwoningen in de vrije sector (geliberaliseerde huur) lag het tot voor kort anders. Verhuurder en huurder mochten zelf afspreken met welk percentage de huur jaarlijks omhoog zou gaan. Daarnaast kon de verhuurder een tussentijds voorstel aan de huurder doen voor een nieuwe, hogere huurprijs, om deze in overeenstemming te brengen met de markthuurprijs.

Minister bepaalt nu ook de maximale huurprijsverhoging in de vrije sector

Per 1 mei verandert dit. Voor minimaal de komende drie jaar bepaalt de minister ook voor woningen in de vrije sector de maximale huurprijsverhoging. Dit percentage wordt gebaseerd op de prijsstijging van sociale huurwoningen (die gelijk is aan de inflatie) + 1%. Dit jaar ligt de inflatie op 1,4%, dus is de maximale huurprijsstijging in de vrije sector 2,4%.

De wet geldt ook voor bestaande huurovereenkomsten.

NB. Voor sociale huurwoningen zou de huurstijging normaal gesproken gelijk zijn aan de inflatie (1,4%), maar vanwege corona zijn de huren bevroren en is de stijging dus 0%.

Uitzondering: na renovatie is huurprijsverhoging toegestaan

Er is een uitzondering. Als de huurwoning gerenoveerd is, dan mag de verhuurder de huurprijs wel eenmalig verhogen. De huurstijging moet dan in redelijke verhouding staan tot de verbetering of verduurzaming van de woning. Bovendien moet het uitdrukkelijk gaan om een verhoging van het wooncomfort en niet om regulier onderhoud.

Huurders kunnen bezwaar maken via de Huurcommissie

Er is nog een verandering die van belang is. Als de verhuurder de huurprijs toch verder heeft verhoogd dan wettelijk is toegestaan, dan kan de huurder van een vrijesectorwoning een procedure starten bij de Huurcommissie. Tot nu toe was dit alleen mogelijk voor huurders in de sociale huursector. Met deze wijziging wordt de drempel voor een huurder om de huurprijsverhoging aan te vechten flink verlaagd.

Huurders in de vrije sector konden overigens al wel voor andere vragen bij de Huurcommissie aankloppen.

Wat doet u als verhuurder?

Bent u verhuurder? Dan heeft u per 1 mei u minder mogelijkheden om de huurprijs jaarlijks te verhogen. Dit kan een reden zijn om bij een volgende huurder eerder te kiezen voor een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar. Na afloop van die periode eindigt het huurcontract automatisch (geen huurbescherming). U kunt vervolgens een huurcontract met een nieuwe huurder sluiten en daarbij een marktconforme huurprijs afspreken.

Voor verhuurders is het soms een lastige afweging. Wilt u elke twee jaar wisselen van huurder, zodat de huurder geen huurbescherming geniet en u elke twee jaar een hogere huurprijs kunt hanteren? Of wilt u niet telkens een nieuwe huurder zoeken en accepteert u de huurbescherming en het feit dat de huurprijsverhoging aan banden ligt?

Wilt u informatie of advies?

Heeft u vragen over de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten? Twijfelt u of het beter is om een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan of een huurovereenkomst met huurbescherming?

Neem dan contact op. Wij informeren u graag over de gevolgen van de wet en/of adviseren u welke huurcontractvariant in uw situatie het meest geschikt is.