NL | EN
NL | EN

Verstrekkende uitspraak Hoge Raad: overheid moet mededingingsruimte en transparantie bieden bij verkoop onroerend goed!

Advocaten > Blog > Verstrekkende uitspraak Hoge Raad: overheid moet mededingingsruimte en transparantie bieden bij verkoop onroerend goed!

Op 26 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan met verregaande gevolgen. Een overheidsinstantie die vastgoed wil verkopen, moet alle (mogelijk) geïnteresseerden een eerlijke kans bieden om mee te dingen naar de aankoop ervan.

Gelijkheidsbeginsel

Bij een commerciële partij ligt het anders: die mag zelf beslissen met wie ze in zee gaat. De overheid heeft echter te maken met het gelijkheidsbeginsel. Alle gegadigden moeten dezelfde kans krijgen om het onroerend goed te verwerven, oordeelt de Hoge Raad nu.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Stel, een overheidsinstantie is van plan onroerend goed te verkopen, bijvoorbeeld grond of een gebouw, dan moet zij:

  • een selectieprocedure starten waarbij de koper aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria wordt geselecteerd;
  • vooraf heldere informatie delen over de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de selectiecriteria, en wel op zo’n manier dat (potentiële) gegadigden er kennis van kunnen nemen.

Is de verwachting dat er slechts één gegadigde zal zijn? Dan moet de overheidsinstantie haar voornemen tot verkoop vooraf en op tijd kenbaar maken, op zodanige wijze dat iedereen daarvan kennis kan nemen. De instantie moet hierbij helder uitleggen waarom het aannemelijk is dat er slechts één serieuze gegadigde voor het onroerend goed zal zijn.

Gevolgen

Zeker is dat deze uitspraak zal leiden tot veel meer openbare verkoopprocedures. En wie weet, heeft de uitspraak ook wel gevolgen voor andere overeenkomsten met de overheid, zoals de verhuur van vastgoed.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Eline Aantjes-Breel via 06 301 16 182 of eline.aantjes@bosselaar.nl.

(Foto: Tingey Injury Law Firm, via Unsplash)