NL | EN
NL | EN

Tag

vastgoed
06
okt

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt er een nieuwe regeling geïntroduceerd: nadeelcompensatie. Deze vervangt de huidige planschaderegeling. Let op, niet alleen de naam verandert, maar ook de inhoud van de regeling. De focus komt voortaan te liggen op de werkelijke nadelige effecten. De verandering heeft daarnaast ook gevolgen voor de Algemene wet bestuursrecht. In dit blog lichten...
Lees meer
29
nov

Verstrekkende uitspraak Hoge Raad: overheid moet mededingingsruimte en transparantie bieden bij verkoop onroerend goed!

Op 26 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan met verregaande gevolgen. Een overheidsinstantie die vastgoed wil verkopen, moet alle (mogelijk) geïnteresseerden een eerlijke kans bieden om mee te dingen naar de aankoop ervan. Gelijkheidsbeginsel Bij een commerciële partij ligt het anders: die mag zelf beslissen met wie ze in zee gaat. De overheid...
Lees meer