NL | EN
NL | EN

Tag

wet kwaliteitsborging
19
jan

Wet Kwaliteitsborging versterkt positie particuliere opdrachtgever

In een eerder blog hebben wij al geschreven over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Daarin ligt het accent op de bestuursrechtelijke veranderingen van de nieuwe wet. In dit nieuwe blog bespreken we de privaatrechtelijke gevolgen. De wettelijke regels over het aannemen van werk veranderen op belangrijke punten, ten gunste van de particuliere opdrachtgever. Aanneemovereenkomst De overeenkomst...
Lees meer
29
dec

Naar een nieuw tijdperk in bouwtoezicht: de Wet Kwaliteitsborging en Omgevingswet

Met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Voor opdrachtgevers en aannemers is dit een belangrijk onderwerp. Want het toezicht wordt voortaan (hoofdzakelijk) uitgevoerd door een private partij: de kwaliteitsborger. Ook verandert er het nodige op het gebied van de privaatrechtelijke verbintenissen. De handhavingsbevoegdheid blijft wel bij het bevoegde gezag (meestal de...
Lees meer