NL | EN
NL | EN

Tag

woningcorporaties
12
mei

Flexwoningen zijn een uitkomst voor woningcorporaties! Of toch niet?

Op 10 mei 2023 publiceerde het Financieel Dagblad een artikel getiteld ‘Hugo de Jonge weet kant-en-klare flexwoningen moeilijk te slijten’. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in totaal 2.000 flexwoningen gekocht, in afwachting van afname van de flexwoningen door gemeenten en woningcorporaties.   Tot op heden blijft het verwachte enthousiasme van de marktpartijen over de flexwoningen echter uit....
Lees meer
30
aug

Toepassing van het Didam-arrest: het belang van het maken van afspraken tussen gemeente en woningcorporaties

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding beslist dat de gemeente Almere een perceel grond één-op-een aan een woningcorporatie mag verkopen voor sociale woningbouw, dus zonder een openbare selectieprocedure. Deze beslissing is een toepassing van het eerdere Didam-arrest van de Hoge Raad. In dit blog blikken we terug op de overwegingen van de...
Lees meer
09
mei

Woningcorporaties, bereid je voor op de nationale woon- en bouwagenda

Op 11 maart 2022 heeft Hugo de Jonge de nationale woon- en bouwagenda gepresenteerd. De ambitie is groot: de minister wil onder andere vóór 2025 150.000 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd hebben. Vóór 2030 moet het totaal liggen op 250.000. Voor woningcorporaties is hierin een belangrijke rol weggelegd, in nauwe samenwerking met gemeenten. Gemeenten en woningcorporaties...
Lees meer
19
aug

EC zet laatste stap aanbestedingsplicht woningcorporaties

Op 9 juni 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) een persbericht, waarin zij aankondigde de laatste stap te hebben gezet voor een procedure tegen Nederland voor het Europese Hof van Justitie (EHvJ). De EC heeft daarvoor een zogenaamd ‘met redenen omkleed advies’ verzonden, dat neerkomt op een laatste aanmaning. Wat betreft de EC is het...
Lees meer