NL | EN
NL | EN

Tag

ondernemingsrecht
22
nov

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie moet schuldeisers beter beschermen tegen misbruik

In het ondernemingsrecht is het niet ongebruikelijk dat ondernemingen hun activiteiten beëindigen wanneer geen vooruitzicht bestaat op voortzetting of herstel van de onderneming. Tot voor kort bood de mogelijkheid tot turboliquidatie een snelle uitweg voor ondernemingen die over onvoldoende activa beschikten, om te stoppen. Sommige bedrijven gebruikten turboliquidatie echter om te ontsnappen aan schuldeisers. Met...
Lees meer
12
aug

Algemene voorwaarden. Hoe zorgt u dat u niet struikelt over uw eigen “kleine lettertjes”?

‘Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing’. Een zin die je vaak leest bij het sluiten van een overeenkomst. Maar hoe zit het nou eigenlijk precies met die algemene voorwaarden? Volstaat deze zin om uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren? En weet u waar moet u allemaal op moet letten wanneer u...
Lees meer
08
aug

Zeer vergaande bevoegdheden van een OK-bestuurder

Steeds vaker wijst de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) een enquêteverzoek toe. Dit gebeurt in situaties waarin het bestuur van een onderneming zich in een impasse bevindt en er gegronde twijfel bestaat over de rechtmatigheid van het handelen van een of meer bestuurders. In dat geval kan de Onderneminsgkamer een OK-bestuurder benoemen die zeer...
Lees meer
06
apr

UBO-registratie: wie is de UBO achter uw organisatie?

Er zijn in Nederland veel soorten rechtspersonen, variërend van BV en NV tot en met stichting. Soms is kraakhelder wie eigenaar of belanghebbende is, soms is het ondoorzichtig. Dit laatste vindt de wetgever onwenselijk. Vandaar dat elke rechtspersoon voortaan verplicht is vast te leggen welke natuurlijke persoon of personen de ultimate beneficial owner (UBO) achter...
Lees meer